Kibritotu bölümündeki aileler listeleniyor.

Çimeğreltisigiller (Isoetaceae)

Kibritotugiller (Lycopodiaceae)

Selagingiller (Selaginellaceae)