Karanfilgiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Ağacık (Corrigiola)

Atyaran (Herniaria)

Azçöven (Ankyropetalum)

Boynuzotu (Cerastium)

Buğdaykaramuğu (Agrostemma)

Cicibücü (Loeflingia)

Çölkumotu (Habrosia)

Çöven (Gypsophila)

Delicekişniş (Spergula)

Dördüzotu (Moenchia)

Ekinebesi (Vaccaria)

Etyaran (Paronychia)

Feraceotu (Petrorhagia)

Gündegüzel (Thurya)

Hatunotu (Bufonia)

Havalotu (Bolanthus)

Hishisiko (Allochrusa)

İğnekumotu (Eremogone)

Karanakıl (Cucubalus)

Karanfil (Dianthus)

Keleşot (Moehringia)

Kınavel (Scleranthus)

Kırkıncıotu (Polycarpon)

Kumotu (Arenaria)

Kuşotu (Stellaria)

Nakıl (Silene)

Pekpeko (Phryna)

Remilotu (Spergularia)

Sabunotu (Saponaria)

Saginotu (Sagina)

Sigaça (Lepyrodiclis)

Şeytanküpesi (Holosteum)

Takacak (Acanthophyllum)

Tığotu (Velezia)

Tıstısotu (Minuartia)

Vergelotu (Myosoton)

Zulzula (Telephium)