Zakkumgiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Babrik (Cionura)

Bacırgan (Cynanchum)

Bağbamyası (Araujia)

Gariplerurganı (Periploca)

Maviyıldız (Amsonia)

Pamukağacı (Gomphocarpus)

Pembekız (Apocynum)

Penseağacı (Cyprinia)

Zakkum (Nerium)

Zilasur (Vincetoxicum)