Lohusaotugiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Afşarotu (Asarum)

Lohusaotu (Aristolochia)