Keberegiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Kebere (Capparis)