Kabakgiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Binkulaç (Bryonia)

Eşekhıyarı (Ecballium)

Hıyar (Cucumis)

İtdolanbacı (Sicyos)

Kabak (Cucurbita)

Karpuz (Citrullus)

Kudretnarı (Momordica)

Lifkabağı (Luffa)

Uzunkabak (Lagenaria)