Gevrekeğreltigiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Baldırıçıplak (Gymnocarpium)

Gevrekeğrelti (Cystopteris)