Fundagiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Ayıüzümü (Vaccinium)

Dağelması (Epigaea)

Dağgülü (Rhodothamnus)

Funda (Erica)

Gelinbohçası (Andromeda)

Gelinperçemi (Moneses)

Kargaüzümü (Empetrum)

Keklikdüğmesi (Orthilia)

Kekliküzümü (Pyrola)

Kocayemiş (Arbutus)

Ormangülü (Rhododendron)

Sarıkuşyuvası (Monotropa)

Süpürgeçalısı (Calluna)