Kayıngiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Kayın (Fagus)

Kestane (Castanea)

Meşe (Quercus)