Sumiğferigiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Sumiğferi (Utricularia)

Yağotu (Pinguicula)