Dokuztepeligiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Dokuztepeli (Veratrum)

Tilkiüzümü (Paris)