Haliotugiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Halıotu (Glinus)

Yeşilhalıotu (Mollugo)