Çamgiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Çam (Pinus)

Duglas (Pseudotsuga)

Göknar (Abies)

Lâdin (Picea)

Sedir (Cedrus)