Susümbülügiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Altanya (Althenia)

Sukılı (Zannichellia)

Susümbülü (Potamogeton)

Sutarağı (Stuckenia)

Suteleği (Groenlandia)