Ilgıngiller ailesindeki cinsler listeleniyor.

Harbakotu (Myricaria)

Ilgın (Tamarix)

Kördiken (Reaumuria)